بررسی گزینه های پیشنهادی

کاربردهای در نظر گرفته شده برای سایت پروژه، با توجه به نقشه نظام کاربری پیشنهادی مجموعه شهری شیراز، علاوه بر کاربری صنعتی، کاربری گردشگری، ورزشی، تفریحی – تفرجگاهی است. با توجه به نیازهای خدماتی شهر شیراز و فاصله نسبتا اندک سایت تا شهر، بنا بر منویات مالکین وسرمایه گذاران سه گزینه زیر مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

  • شهرک مسکونی
  • شهرک صنعتی
  • نمایشگاه دائمی و موقت

 

با توجه به نیاز روز افزون جمعیت رو به رشد شهر شیراز به مسکن و فاصله قابل قبول سایت از این شهر، امکان احداث یک شهرک مسکونی در صورت دریافت مجوز و تغییر کاربری وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به نیاز شهر بزرگ شیراز به یک نمایشگاه دائمی و موقت، که به عرضه و نمایش محصولات مختلف به صورت دائمی و نمایش کالا در مناسبت های خاص اختصاص می یابد، ایجاد این کاربری نیز منطقی به نظر می رسد.

یک شهرک صنعتی نیز خواهد توانست با تخصیص فعالیت های ویژه اقتصادی به صورت عمده ای در توسعه اقتصادی شهر و سود آوری پروژه ایفا کند. بنا به این دلایل در اینجا به تفکیک هر یک از گزینه های پیشنهادی را بررسی می نماییم.