slide-f087ec4
slide-833015f
slide-ba7d436
slide-68bcb65
slide-b788bc7
slide-1aade2a

شهرک صنعتی شاد شیراز

شهرک صنعتی شاد شیراز

شهرک صنعتی شاد شیراز مجموعه ای است کاملا آماده و مستعد برای بهره برداری انواع سرمایه گذاری های صنعتی و قابلیت استفاده برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر مانند مسکونی – نمایشگاهی واقع درشهر شیراز که جهت فروش عرضه میگردد.

Copyright © 2023  تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شهرک صنعتی شاد شیراز می‌باشد.