شناسایی وضع موجود

زمین مورد نظر برای احداث طرح محل سابق کارخانه ی شاد شیراز با وسعت تقریبی 22 هکتار است که در محدوده ی جنوب شرقی شهر شیراز واقع شده است. نقشه ی زیر موقعیت زمین را نسبت به شهر شیراز نشان می دهد:


polshir-pic1

تصویر زیر نیز موقعیت دقیق تر سایت را نشان می دهد:

polshir-pic2

این زمین که در مختصات جغرافیایی 29' و 29 درجه ی عرض شمالی و 39' و 52 درجه ی طول شرقی قرار گرفته است در گذشته دارای کاربری صنعتی بوده است ولی در نقشه ی نظام کاربری پیشنهادی مجموعه شهری شیراز که در زیر دیده میشود، علاوه بر کاربری صنعتی دارای کاربری گردشگری - ورزشی - تفریحی و تفرجگاهی است.

polshir-pic4
polshir-pic3