جمع بندی و نتیجه گیری

چنان که از ارزیابی های انجام شده بر می آید، احداث شهرک مسکونی به دلائل صدرالذکر لزوماً احتیاج به سرمایه گذاری اولیه بیشتری نسبت به دوگزینه اخیرالذکر دارد ولی سه نکته شایان توجه و ارزیابی در تصمیم گیری است :

 

  • احداث شهرک مسکونی امکان دریافت وام مقطعی به مبلغ 300000000 ریال به ازای هر واحد مسکونی خواهد بود.
  • امکان پیش فروش آپارتمانهای مسکونی که باعث کاهش سرمایه گذاری اولیه است نیز موجود است.
  • تعهد دولت نسبت به خرید آپارتمانهای مسکونی باقیمت تعرفه ای از انبوه سازان است. بنابر این ریسک در راستای فروش اماکن مسکونی تغییرباً قابل اغماض است.

 

احداث شهرک صنعتی که مجوز آن توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران صادر می شود، به دلیل انطباق طرح کاربردی پیشنهادی شهری، با مانعی مواجه نخواهد بود. به ویژه آن که زمین نیز در تملک کارفرما قرار دارد و همین امر مراحل صدور احداث و توسعه ی شهرک صنعتی را تسهیل خواهد کرد. از سوی دیگر سوله های موجود در زمین طرح خواهد توانست به عنوان بخشی از فضاهای مورد نیاز این طرح مورد استفاده قرار گرفته و از هزینه ی احداث آن بکاهد. همچنین این طرح خواهد توانست بسته ی حمایتی دولت را دریافت نماید.

بهتر است عمده ترین واحدهای صنعتی در این شهرک به صنعت طلاسازی و صنایع وابسته به آن اختصاص یابد؛ و صنایعی نظیر چرم، تولید و عرضه ی تجهیزات بیمارستان و غیره مورد توجه قرار گیرد. هزینه ی براورد شده برای احداث این شهرک مبلغ 909,000,000,000 ریال است که نسبت به گزینه اول کمتر است.

احداث نمایشگاه دائمی و موقت نیز به دلیل انطباق طرح با کاربری پیشنهادی شهری و اخذ مجوز بلا مانع است. در صورت انتخاب این گزینه، تاسیسات زیربنایی، توسط دولت تهیه می شود و به دلیل ارائه خدمات مورد نیاز شهر واستان و نیز رشد توسعه صنایع، مود تایید وحمایت استانداری، شهرداری و اتاق بارزگانی برای تبلیغ و تسهیل در انجام مراحل قانونی خواهد بود. هزینه ی انجام این طرح نیز با برآورد مبلغ 934,000,000,000 ریال نسبت به گزینه اول کمتر خواهد بود/ مضافاٌ به این که سوله های موجود در زمین طرح خواهد توانست به عنوان بخشی از فضاهای مورد نیاز این طرح مورد استفاده قرار گرفته و از هزینه ی احداث آن بکاهد.